PMMA

Żywice na bazie polimetakrylu metylu (PMMA) mają wiele zalet co przekłada się na efektywność tych materiałów i ekonomię procesu budowlanego.
Żywice PMMA, produkowane przez WestWood Kunststofftechnik GmbH w Petershagen, ze względu na swoją charakterystykę i właściwości, pozwalają na wykonywanie prac izolacyjnych i modernizacyjnych w trudnych warunkach pogodowych, tam gdzie inne materiały nie mogą być aplikowane.
Szybki czas reakcji żywic PMMA oraz możliwość regulacji tego czasu dozowaniem odpowiedniej ilości katalizatora, w zależności od temperatury otoczenia i wymaganego czasu, pozwalają na aplikację tych materiałów gdy temperatura podłoża jest wyższa niż 0 °C a wilgotność powietrza nie przekracza 90%.

Sprawia to, że te rozwiązania świetnie nadają się do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej oraz budownictwa ogólnego, przede wszystkim tam, gdzie istoty jest krótki czas wykonania poszczególnych etapów robót i szybki postęp prac.

Tam gdzie brakuje czasu – żywice PMMA świetnie się sprawdzają.

Zapraszamy do współpracy!