Szybkie rozwiązanie dotyczące reprofilacji krawędzi szczeliny dylatacyjnej oraz wypełnienie – dzięki właściwościom i charakterystyce materiałów tu użytych (żywice PMMA) naprawę wykonano w jeden dzień (Lublin, parking otwarty), umożliwiając sprawne oddanie do eksploatacji zamkniętego na krótko parkingu.

Po oczyszczeniu szczelin dylatacyjnych, wycięciu i usunięciu skorodowanego betonu, zagruntowano krawędzie szczeliny żywicą PMMA Wecryl 276, umieszczono w szczelinie profil kształtujący szerokość dylatacji (3 cm), uzupełniono krawędzie zaprawą na bazie żywicy PMMA Wecryl 885, następnie w szczelinie, na odpowiedniej głębokości osadzono sznur polipropylenowy a krawędzie sfazowano. Tak przygotowaną szczelinę dylatacyjną wypełniono żywicą PMMA Wecryl V5015.