Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż  do uszczelnień dachów, rynien, koryt odpływowych, naprawy podłoża betonowego, wypełnienia szczelin dylatacyjnych … i renowacji balkonów oraz tarasów. W tym ostatnim rozwiązaniu można uzyskać efekt wizualny płytek ceramicznych, bez dociążania konstrukcji, grubość końcowej warstwy nie przekracza bowiem 5 mm.

Dzięki swojej charakterystyce i właściwościom, żywice PMMA nadają się do wykonywania prac przy temperaturze nawet 0 st. C, wilgotności otoczenia do 90% i wilgotności resztkowej betonu podłoża nawet 6%.

Tam gdzie brakuje czasu, żywice PMMA świetnie wie sprawdzają!

consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA