Żywice PMMA – WestWood Kunststofftechnik

Polimetakrylan metylu (PMMA) otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji metakrylanu metylu. Głównie ma postać przezroczystej masy, wyglądem przypominającej szkło, nierozpuszczalnej w wodzie (rozpuszczalnej m.in. w estrach, acetonie, dioksanie). Ma dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne. Stosowany jest do produkcji szyb w samochodach, śmigłowcach, szybowcach, do wyrobu soczewek i innych elementów aparatury optycznej, światłowodów, przemysłowych okularów ochronnych, w budownictwie (elementy zadaszenia, świetliki, także wanny, a w postaci płynnych żywic jako izolacje i uszczelnienia), do budowy modeli (np. biologicznych), w protetyce dentystycznej, do wyrobu części protez dużych stawów, soczewek wewnątrzgałkowych, na uzupełnienia ubytków kości czaszki.

consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA

Płynne żywice na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA) charakteryzują się dobrą przyczepnością do różnorodnych materiałów (beton, asfalt, jastrych, płytki ceramiczne, drewno, metal, tworzyw a sztuczne). W praktyce, na stosunkowo niewielkiej powierzchni występują zróżnicowane materiały podłoża i dodatkowe elementy wyposażenia, które muszą zostać we właściwy sposób uszczelnione. Nawierzchnia musi także, a może przede wszystkim, spełnić indywidualne wymagania właścicieli budynków i obiektów w zakresie koloru i charakteru powierzchni.

Uszczelnienie i izolacja płyt betonowych mostów czy wiaduktów, modernizacja nawierzchni użytkowej parkingów, balkonów czy tarasów stanowi wyzwanie zarówno pod względem technologicznym, jak i projektowym. Dodajmy do tego jeszcze czas na wykonanie prac i warunki w jakich należy przeprowadzić te prace.

Żywice na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA), produkowane przez WestWood Kunststofftechnik GmbH w Petershagen, ze względu na swoją charakterystykę i właściwości, pozwalają na wykonywanie prac izolacyjnych i modernizacyjnych w trudnych warunkach pogodowych, tam gdzie inne materiały nie mogą być aplikowane.

Szybki czas reakcji żywic PMMA, w zakresie nawet 15-18 minut (w temperaturze 20 °C) oraz możliwość regulacji tego czasu dozowaniem odpowiedniej ilości katalizatora, w zależności od temperatury otoczenia i wymaganego czasu, pozwalają na aplikację tych materiałów gdy temperatura podłoża jest wyższa niż 0 °C, wilgotność powietrza nie przekracza 90% a wilgotność resztkowa betonu podłoża jest nie wyższa niż 6%. Sprawia to, że te rozwiązania świetnie nadają się do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej, budownictwa ogólnego i przemysłowego, przede wszystkim tam, gdzie istoty jest krótki czas wykonania poszczególnych etapów robót i szybki postęp prac.

Tam gdzie brakuje czasu – żywice PMMA świetnie się sprawdzają.

Produkty na bazie żywic PMMA można pogrupować w zależności od obszarów zastosowania:

· gruntowanie, wzmocnienie i naprawa podłoża,

· systemy uszczelnień na mostach i wiaduktach pod papę termozgrzewalną lub pod asfalt twardolany,

· nawierzchnie trudnościeralne na chodnikach mostowych, ciągach pieszych, parkingach podziemnych i wielopoziomowych, wraz z barwnym znakowaniem.

consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na uszczelnienia detali, przejść rurowych, wpustów czy odwodnień punktowych lub liniowych a także szczelin i pęknięć w podłożu. Podobne rozwiązania można stosować nie tylko w obiektach inżynierii komunikacyjnej ale także na dachach, balkonach i tarasach.

W zakresie przygotowania podłoża, są to przede wszystkim preparaty do gruntowania podłoża betonowego, zróżnicowane pod względem lepkości (np. Wecryl 171, Wecryl 123, Wecryl 276) ale także materiał do wzmacniania podłoża mineralnego – Wecryl 821. Jest to preparat o niskiej lepkości (lepkość: 5 – 15 mPa*s) i bardzo dobrej zdolności penetracji, stosowany do konsolidacji podłoży mineralnych, wzmacniania wytrzymałości powierzchniowej (w zakresie od 18% do 250%).

Do uzupełnienia ubytków w betonie proponowana jest bezskurczowa zaprawa naprawcza na bazie żywic PMMA – Wecryl 885, do stosowania na powierzchniach poziomych lub z niewielkim spadkiem. Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości na ściskanie (po 24 godzinach 85 N/mm2), a także wysoką wytrzymałością na zginanie (23 N/mm2). Jeśli chodzi o aplikację tego produktu, to po oczyszczeniu podłoża nakłada się preparat gruntujący (Wecryl 276), który równocześnie pełni rolę ochronną dla odsłoniętych prętów zbrojeniowych. Podobnie jak w przypadku innych materiałów z grupy PMMA, dalsze prace, nakładanie kolejnych warstw systemu, możliwe jest po ok. 60 minutach. Warstwy izolacyjne i/lub użytkowe nawierzchni parkingów czy chodników mostowych mogą być wykonane w stosunkowo krótkim czasie, co zapewnia szybkie oddanie do użytku naprawianych, remontowanych obiektów budowlanych i inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty, parkingi podziemne i wielopoziomowe, przejścia podziemne, tunele).

System uszczelniania i izolacji dedykowany dla obiektów inżynierii komunikacyjnej to preparat gruntujący Wecryl 123, z wariantem do wyrównywania podłoża metodą szpachlowania drapanego – Wecryl 123K (żywica z odpowiednio skomponowanym wypełniaczem kwarcowym i stabilizatorem, zapewniającym odpowiednią szczelność i urabialność oraz zapobiegającym sedymentacji materiału. Tak przygotowane podłoże nadaje się da aplikacji izolacji z bitumiczno-polimerowej papy termozgrzewalnej.

Z kolei, w przypadku nawierzchni z asfaltu twardolanego, system izolacji płyty betonowej zawiera, oprócz wspomnianego wcześniej preparatu gruntującego (Wecryl 123 / Wecryl 123K), membranę uszczelniającą o wysokiej elastyczności – Wecryl 274 oraz preparat poprawiający przyczepność asfaltu twardolanego – WestWood Tack Harz.

Zabezpieczenie chodników mostowych lub nawierzchni parkingów można wykonać stosując system spełniający wymagania OS-F(b), wykazujący właściwości elastyczne i mostkujący rysy nawet w temperaturze -20 °C, w skład którego wchodzą jako preparat gruntujący Wecryl 276, warstwa uszczelniająca Wecryl 271 oraz warstwa użytkowa Wecryl 418.

Z kolei system powierzchniowej ochrony betonu spełniający wymagania OS-8 składa się z żywicy gruntującej Wecryl 108 i żywicy użytkowej Wecryl 408. Stopień szorstkości uzyskiwany jest przez odpowiednią granulację piasku kwarcowego aplikowanego na jeszcze świeżą pierwszą warstwę żywicy Wecryl 408.

consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA

Do barwnego kształtowania warstwy użytkowej nawierzchni parkingów, np. oznakowanie poziome, linie, strzałki i symbole, szlaki dla pieszych, proponowane są żywice PMMA Wecryl 288, Wecryl 410 czy Wecryl 420.

Uszczelnienia detali, przejść rurowych wykonuje się wklejając flizelinę Weplus Vlies w elastyczną żywicę Wecryl 230 (na wcześniej zagruntowane podłoże). Rozwiązanie to nadaje się także do wykonywania docelowej powłoki uszczelniającej na połaciach dachowych pokrytych papą czy też blachą. System ten sprawdza się przy szybkich naprawach miejscowych przecieków i likwidacji nieszczelności. Jest on także jednym z elementów systemu nawierzchni remontowanych lub nowych balkonów czy tarasów. Wówczas, po zagruntowaniu podłoża, np. żywicą Wecryl 276, i wykonaniu (jeśli wymagana) warstwy spadkowej z zaprawy na bazie żywic PMMA – Wecryl 825, uszczelnienia się cokoły i inne detale (np. miejsca wokół słupków balustrady – do gruntowania elementów metalowych poleca się preparat WMP 174 S) wklejając flizelinę Weplus Vlies w żywicę Wecryl 230thix. Następnie, gdy wymaga tego konstrukcja balkonu czy tarasu, na całej powierzchni poziomej wykonuje się powłokę uszczelniającą z żywicy Wecryl 230 z klejoną w nią flizeliną. Następnie rozkłada się warstwę ochronną z materiału Wecryl 233, będącego mieszaniną żywicy Wecryl 210 i wypełniacza mineralnego Wecryl 223. Ostatnim etapem jest nałożenie warstwy użytkowej z żywicy Wecryl 288 (zarówno na cokołach jak i powierzchni poziomej) i rozsypanie kolorowych płatków (Weplus Chips) jeszcze w na świeżą żywicę zamykającą Wecryl 288. Uzyskuje się w ten sposób efekt dekoracyjny ale przede wszystkim uzyskuje się antypoślizgowość.

Przedstawiona powyżej różnorodność produktów i systemów opartych na żywicach PMMA pozwala na znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla sytuacji z jaką mierzy się wykonawca specjalistycznych robót.

Poprzez właściwe doradztwo techniczne oraz szkolenia produktowe nasza wiedza i doświadczenie spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.