consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA
consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA
consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA
consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA
consulting, doradztwo techniczne / budownictwo, materiały budowlane, żywice PMMA

Usługi dla budownictwa

Zapraszamy do współpracy, głównie w zakresie:

Ekspertyzy

Opinie techniczne, ekspertyzy budowlane (chemia budowlana, technologia betonu, trwałość materiałów budowlanych, innowacje dla budownictwa, naprawy oraz wzmacnianie i ochrona betonu, posadzki mineralne i żywiczne, izolacje); nadzory, kierowanie budowami i robotami budowlanymi

Consulting

Consulting biznesowy i analiza rynku chemii budowlanej

Technologia

Doradztwo techniczne oraz analizy dotyczące właściwego doboru rozwiązań materiałowych dla przedsięwzięć budowlanych, w tym naprawy, uszczelniania i ochrony konstrukcji betonowych, posadzek mineralnych i żywicznych, obiektów inżynierii komunikacyjnej, hydrotechnicznych i innych przemysłowych oraz budownictwa ogólnego.

Zarządzanie

Zarządzanie zmianą, sprzedażą, procesami i organizacją

Optymalizacja

Restrukturyzacja i reorganizacja firm

Innowacje

Wprowadzanie nowatorskich, innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów chemii budowlanej na rynek oraz organizacja zespołów sprzedażowych i kanałów dystrybucji

Strategia

Opracowywanie oraz wdrażanie strategii biznesowej i marketingowej