Krzysztof Michał Pogan – inżynier budownictwa, dr nauk technicznych w specjalności inżynieria materiałowa; wykładowca akademicki; Rzeczoznawca Budowlany PZiTB; ekspert z zakresu chemii budowlanej, materiałów budowlanych, technologii betonu, izolacji, posadzek, naprawy, wzmacniania i ochrony betonu; autor wielu publikacji, opinii technicznych, ekspertyz budowlanych; skuteczny dyrektor zarządzający z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą, organizacjami, procesami, ludźmi, tworzeniu i wdrażaniu strategii, budżetu oraz systemu motywacji pracowników a także w negocjowaniu kontraktów.
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, studiów podyplomowych (Szacowanie i Gospodarka Nieruchomościami; Pedagogika i Psychologia), studiów doktoranckich w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (specjalność: inżynieria materiałowa). Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Legitymuje się doświadczeniem zdobytym w pracy na uczelni technicznej, w przedsiębiorstwach budowlanych, w firmach produkcyjno-handlowych. Zarządzał projektami sprzedażowymi, zespołami handlowymi, zmianą, procesami i organizacjami. Doradzał, dobierał rozwiązania materiałowe a także kierował robotami budowlanymi przy projektach realizowanych między innymi dla Budimex, Mota-Engil, Siemens VAI, Coca-Cola, AGP Metro, PKP S. A., PUT Omega Sp. z o. o., Spec-Bud Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak, BZ Tadeusz Widomski, TIRSPED Sp. z o. o.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pogan.pl