wzmacnianie taśmami z włókien węglowych

Wzmacnianie konstrukcji kompozytami FRP

Wzmacnianie konstrukcji taśmami i matami z włókien węglowych jest jednym ze sposobów na podniesienie nośności elementu gdy zmienia się sposób użytkowania obiektu i/lub wzrastają obciążenia.

Reinforcing a structure with carbon fiber plates and mates is one way to increase the load-bearing capacity of a component when the use of a facility changes and/or loads increase.