Powierzchniowa ochrona betonu – impregnacja / hydrofobizacja

Impregnacja betonu jest jedną z metod powierzchniowej ochrony betonu, która podnosi jego odporność na wnikanie substancji, ogranicza nasiąkliwość a tym samym podnosi jego trwałość.

Concrete impregnation is one of the methods of surface protection of concrete, which increases its resistance to penetration, reduces absorption and thus increases its durability.