Wnioski z wizji lokalnej posadzki żywicznej

Wykonanie nawierzchni żywicznej posadzki przemysłowej wymaga odpowiedniej staranności. Najistotniejsze jest właściwe przygotowanie podłoża betonowego, na którym będzie aplikowana żywica. Gdy popełnione zostaną błędy, efekt końcowy nie będzie satysfakcjonujący dla użytkownika.

The surface of an industrial resin floor requires appropriate professional treatment. Most important is the proper preparation of the concrete substrate on which the resin will be applied. When mistakes are made, the end result will not be satisfactory to the user.